Miniapolis : Photo with Santa “Get Free Playground Ticket”

#Entertainment#Festival

Miniapolis : Photo with Santa “Get Free Playground Ticket”
Tanggal :
10, 11, 17, 18, 24, 25 Desember 2016
Tempat : Lippo Mall Puri, Jakarta
Waktu : 14.00 – 16.00

More Information :